Menu
Official distributor

SHIMANO

SHIMANO SCYLENCE
SHIMANO SCYLENCE
SHIMANO RAPIDFIRE PLUS MONO
SHIMANO RAPIDFIRE PLUS MONO
SHIMANO I-SPEC EV
SHIMANO I-SPEC EV
SHIMANO MICRO SPLINE
SHIMANO MICRO SPLINE
SHIMANO HYPERGLIDE PLUS
SHIMANO HYPERGLIDE PLUS
SHIMANO EZ FIRE PLUS
SHIMANO EZ FIRE PLUS
SHIMANO DUAL SIS
SHIMANO DUAL SIS
SHIMANO SIS
SHIMANO SIS
SHIMANO 2-DIELNE KĽUKY
SHIMANO 2-DIELNE KĽUKY
SHIMANO RAPIDFIRE PLUS
SHIMANO RAPIDFIRE PLUS
SHIMANO CLICK´R
SHIMANO CLICK´R
SHIMANO DYNAMIC CHAIN ENGAGEMENT PLUS
SHIMANO DYNAMIC CHAIN ENGAGEMENT PLUS
SHIMANO INTER - 11
SHIMANO INTER - 11
SHIMANO OT-SP41
SHIMANO OT-SP41
SHIMANO POLYMER
SHIMANO POLYMER
SHIMANO OPTISLICK
SHIMANO OPTISLICK
SHIMANO MULTI RELEASE
SHIMANO MULTI RELEASE
SHIMANO INTER - 8
SHIMANO INTER - 8
SHIMANO I-SPEC II
SHIMANO I-SPEC II
SHIMANO I-SPEC
SHIMANO I-SPEC
SHIMANO INSTANT RELEASE
SHIMANO INSTANT RELEASE
SHIMANO HYPERDRIVE SYSTEM
SHIMANO HYPERDRIVE SYSTEM
SHIMANO HG - EV
SHIMANO HG - EV
SHIMANO HG - X11
SHIMANO HG - X11
SHIMANO HG - X
SHIMANO HG - X
SHIMANO HG
SHIMANO HG
SHIMANO GEAR CHANGE SUPPORT
SHIMANO GEAR CHANGE SUPPORT
SHIMANO FIREBOLT
SHIMANO FIREBOLT
SHIMANO DCL - PÁKA DUAL CONTROL
SHIMANO DCL - PÁKA DUAL CONTROL
SHIMANO DIRECT MOUNT
SHIMANO DIRECT MOUNT
SHIMANO 2-WAY RELEASE
SHIMANO 2-WAY RELEASE
SPD SL - SHIMANO PEDALING DYNAMICS SL
SPD SL - SHIMANO PEDALING DYNAMICS SL
SPD - SHIMANO PEDALING DYNAMICS
SPD - SHIMANO PEDALING DYNAMICS
SHIMANO PEDAL SYSTEM +4MM
SHIMANO PEDAL SYSTEM +4MM
SHIMANO E-TUBE
SHIMANO E-TUBE
SHIMANO D-FLY
SHIMANO D-FLY
SMCD - SHIMANO MODULAR CHAIN DEVICE
SMCD - SHIMANO MODULAR CHAIN DEVICE
SHIMANO SIL-TEC
SHIMANO SIL-TEC
SHIMANO QUICK LINK 11
SHIMANO QUICK LINK 11
SHIMANO PRESS - FIT
SHIMANO PRESS - FIT
SHIMANO OCTALINK
SHIMANO OCTALINK
SHIMANO MEGA 9 LITE
SHIMANO MEGA 9 LITE
SHIMANO HOLLOWTECH II
SHIMANO HOLLOWTECH II
SHIMANO HOLLOWTECH
SHIMANO HOLLOWTECH
SHIMANO HOLLOWGLIDE
SHIMANO HOLLOWGLIDE
SHIMANO DYNA - SYS 11
SHIMANO DYNA - SYS 11
SHIMANO DYNA - SYS
SHIMANO DYNA - SYS
SHIMANO SLR - EV
SHIMANO SLR - EV
SHIMANO SERVO WAVE ACTION
SHIMANO SERVO WAVE ACTION
SHIMANO REACH ADJUST
SHIMANO REACH ADJUST
SHIMANO ONE WAY BLEEDING
SHIMANO ONE WAY BLEEDING
SLR - SHIMANO LINEAR RESPONSE
SLR - SHIMANO LINEAR RESPONSE
SHIMANO ICE TECHNOLOGIES
SHIMANO ICE TECHNOLOGIES
SHIMANO FREE STROKE
SHIMANO FREE STROKE
SHIMANO 4 PIESTOVÝ BRZDOVÝ SYSTÉM
SHIMANO 4 PIESTOVÝ BRZDOVÝ SYSTÉM
SHIMANO DUAL-PIVOT CALIPER
SHIMANO DUAL-PIVOT CALIPER
SHIMANO COASTER BRAKE
SHIMANO COASTER BRAKE
SHIMANO CENTER LOCK
SHIMANO CENTER LOCK
SHIMANO QUICK ENGAGEMENT
SHIMANO QUICK ENGAGEMENT
SHIMANO OPTBAL
SHIMANO OPTBAL
SHIMANO E-THRU
SHIMANO E-THRU
SHIMANO DIGITAL CONE BEARING ADJUSTMENT SYSTEM
SHIMANO DIGITAL CONE BEARING ADJUSTMENT SYSTEM
SHIMANO D2
SHIMANO D2
SHIMANO TOP SWING
SHIMANO TOP SWING
SHIMANO CUP AND CONE BEARING
SHIMANO CUP AND CONE BEARING
SHIMANO SIDE SWING
SHIMANO SIDE SWING
SHIMANO SYNCHRONIZED SHIFT
SHIMANO SYNCHRONIZED SHIFT
SHIMANO SHADOW RD+
SHIMANO SHADOW RD+
SHIMANO SHADOW RD
SHIMANO SHADOW RD
SEIS - SHIMANO ELECTRONIC INTELLIGENT SYSTEM
SEIS - SHIMANO ELECTRONIC INTELLIGENT SYSTEM
SHIMANO REVOSHIFT
SHIMANO REVOSHIFT