Menu
Official distributor
01.04.2023

OZNÁMENIE O NEBEZPEČNOM VÝROBKU

Prilba HQBC VENTIQO veľkosť L (58-61cm), kód Q090353L

Žiadame majiteľov cyklistickej prilby kód Q090353L - HQBC VENTIQO veľkosť L (58-61cm), aby ju bezodkladne vrátili do predajne, kde bola zakúpená. Uvedená prilba nespĺňa požiadavky STN EN1078+A1:2013 v účinnosti upevňovacieho systému a bola vyhlásená za nebezpečný výrobok. Pri odovzdaní bude vrátená kúpna cena výrobku. Pri vrátení výrobku nie je potrebné predložiť doklad o kúpe.

q090353l-5.jpg
q090353l-4.jpg
q090353l-3.jpg
q090353l-2.jpg
q090353l-1.jpg
q090353l.jpg