Menu
Official distributor
22.03.2020

Koronavírus zasiahol aj do života slovenských výrobcov a dovozcov bicyklov

Žiadajú, aby sa mohli otvoriť bicyklové servisy. Bicykel k životu ľudí jednoducho patrí, je jeho neoddeliteľnou súčasťou, je najdostupnejší a sprevádza nás od relaxu až po každodenné pracovné povinnosti. V súčasnej dobe, kedy sme všetci zastiahnutí hrozbou šírenia COVID-19, sa stal aj najbezpečnejším dopravným prostriedkom.

Z tohto dôvodu Slovenská asociácia výrobcov a dovozcov bicyklov a bicyklových komponentov požiadala vládu o povolenie prevádzkovania opravovní bicyklov/bicyklových servisov. Tie sú v tejto dobe zatvorené rovnako ako iné obchody alebo prevádzky, aby sa zamedzilo šíreniu vírusu.

 

Hlavné dôvody, prečo sa Asociácia rozhodla požiadať o povolenie sú:

  • najdostupnejší dopravný prostriedok

  • najdôležitejšia forma prepravy v tomto období

  • aktuálne najbezpečnejšia doprava jednotlivcov

  • počas prepravy dochádza k minimálnemu kontaktu s inými ľuďmi

Tu si môžete prečítať kompletné znenie žiadosti Asociácie slovenských výrobcov a dovozcov bicyklov a bicyklových komponentov:

Asociácia slovenských výrobcov a dovozcov bicyklov a bicyklových komponentov plne podporuje opatrenia, ktoré v predchádzajúcich dňoch prijala Vláda SR. Hlavným cieľom v najbližších týždňoch musí byť spomalenie šírenia Corona vírusu.

Občania SR sa budú v nasledujúcich týždňoch riadiť radami Vlády SR, krízového štábu, ministra zdravotníctva a namiesto autobusov a vlakov bude častejšie využívaným dopravným prostriedkom osobný automobil a bicykel.

Bicykel je jedným z druhov dopravného prostriedku a mnohí ho využívajú na cestu do práce. Niektorí to už robia, iní len vyťahujú svoje bicykle zo suterénu a chcú jazdiť do práce na bicykli, ale potrebujú servisný zásah k jeho sprevádzkovaniu.

Toto však nie je jediný dôvod, prečo je potrebné ponechať opravovne bicyklov/bicyklové servisy v prevádzke. Bicykel je najviac využívaným prostriedkom na dedinách a v menších mestách, pre niektorých jedinou formou dopravného prostriedku.

Dňa 16.3.2020 premiér SR informoval, že po rokovaní krízového štábu boli modifikované opatrenia dočasného uzatvorenia pre obchodné prevádzky a poskytovateľov služieb. Po novom môžu byť otvorené práčovne a čistiarne, takisto môžu fungovať autoservisy, pneuservisy, ale i odťahové služby.

Berúc do úvahy, že

  • bicykel je najviac dostupný dopravný prostriedok (pre niektorých jediný),
  • bicykel bude v najbližších týždňoch najdôležitejšou formou prepravy, pretože z hľadiska šírenia COVID-19 je najbezpečnejší,
  • bicykel je vzhľadom na nepriaznivú situáciu s vírusom COVID-19 uprednostňovaný pred využitím MHD,
  • prevádzkovanie opravovní zabezpečuje minimálny kontakt s inými ľuďmi,

Vás žiadame o povolenie prevádzkovania opravovní bicyklov/bicyklových servisov

Ďakujeme.