Menu
Official distributor
02.10.2020

Elite Challenge 2020

Štvrtý ročník súťaže na cyklotrenažéroch je tu! Poď ukázať ako vieš zabrať a čaká ťa za to riadna odmena.

Tak ako po minulé roky aj v roku 2020 sme v spolupráci s ELITE pripravili ďalší ročník offline súťaže na trenažéroch. Minulý rok sme mali doteraz najvyššiu účasť, a preto aj tento rok ťa rozmaznáme super cenami a novou traťou.

Tohtoročná trať na Elite Challenge 2020 bude pozostávať z vybraného úseku dlhého 3.2 km, ktorý bol zvolený z celých pretekov Talianskych Majstrovstiev 2020 Italian National Championships. Tie sa konali toto leto (21.-23. augusta 2020) v regióne Veneto v Taliansku. Preteky sa začínali v prenádhernom Bassano del Grappa a viedli ku krásnejmu mestu Marostica. Obe tieto miesta sú známe pre svoju krásnu scenériu a okolie. Elite je oficiálnym partnerom Campionati Italiani. Celková dĺžka pretekov 2020 Italian National Championships bola viac ako 250 kilometrov, ale na Elite Challenge 2020 nájdeš už vyššie spomínaný 3,2 km dlhý úsek.

Ďalšie detaily k trati:

 • Lokalita preteku: Veneto, Bassano del Grappa a Marostica.
 • Vzdialenosť (m): 3.159 m
 • Stúpanie (m): 77 m
 • % priemerný sklon: 2.31 %
 • % max sklon: 9.63 %

Kategórie nám zostali rovnaké ako minulý rok, takže opäť platí, že odteraz sa môžu zapojiť takmer všetci. Máme kategórie muži, ženy a masters, čo je kategória pre vekovú skupinu 45 rokov a viac. A vieš o tom, že každá kategória vyhráva? Áno je to tak. Z každej kategórie najrýchlejší pretekár či pretekárka vyhrá interaktívny trenažér SUITO.

Ale to nie je ani zďaleka všetko! Máme TRI zlosovateľné ceny.

 • 1. miesto trenažér DIRETO XR
 • 2. miesto trenažér SUITO
 • 3. miesto trenažér TUO

Tieto ceny losujeme z celého balíka súťažiacich bez ohľadu na kategóriu. Vôbec teda nezáleží na tom, aký čas zajazdíš, šancu vyhrať máš tiež! Z celkového počtu pretekárov teda náhodne vyžrebujeme 3 výhercov, ktorí získajú to najlepšie a najnovšie od ELITE. A to už je teda pekná motivácia.

Navyše na prvých 50 účastníkov v každej predajni čaká ELITE fľaška na vodu.
Kde nájdete predajne zapojené do Elite Challenge 2020?

 • LINUS  – Trnava,
 • BIKE PEAK – Oslany,
 • DOLOMITY BIKE – Nitra
 • Bicykle Schwabik - Spišská Nová Ves,
 • pro-body.sk – Košice,
 • VELOSPRINT – Žilina
 • iThings (xmobil.sk) - Bratislava
 • LBIKE-CYKLOCENTRUM - Košice
 • ŠPORT SERVIS KLUB - Považská Bystrica

Chceš sa rozjazdiť? Nie je problém v predajniach nájdeš trenažéry SUITO a TUO, ktoré slúžia aj na testovanie. Takže, ak potrebuješ warm-up, neváhaj. A pritom si ich môžete detailne obzrieť, možno bude jeden z nich práve tvoj. Súťaží sa len na trenažéroch DIRETO XR. A Každý súťažiaci má šancu jazdiť IBA RAZ.

DOLEŽITÉ UPOZORNENIE
Vzhľadom na situáciu týkajúcu sa koronavírusu SARS-CoV-2 musia pretekári pretekať buď v ochrannom rúšku alebo im predajca poskytne ochranný štít. Ochranný štít je potrebné mať na hlave počas celého priebehu súťaženia.

Veríme, že sme pre teba aj tento rok pripravili naozaj lákavú ponuku. Tak neváhaj a príď navštíviť našich partnerov. Začíname už 5. októbra a súťažíme až do 30. novembra.
Držíme palce!

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE ELITE CHALLENGE 2020

I. Organizátori súťaže

Organizátormi súťaž ELITE CHALLENGE 2020 sú spoločnosti ELITE Srl, via Fornaci 4, 35014 Fontaniva, Padova, Taliansko a PAUL LANGE OSLANY s. r. o., Mierová 854/37, 972 47 Oslany, IČO: 36306975,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 11365/R (ďalej len „organizátori“).

II. Účastníci Súťaže

 • Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 15 rokov.
 • Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby v pracovnom alebo rodinnom vzťahu k organizátorovi súťaže, prípadne spoluorganizátorovi súťaže, alebo k zúčastneným právnickým osobám, ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním súťaže a ich rodinní príslušníci.
 • Ak sa preukáže, že výherca súťaže je osobou podľa bodu 2, nárok tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa tomuto výhercovi neodovzdá a bude následne odovzdaná ďalšiemu výhercovi v poradí, v zmysle týchto podmienok súťaže.
 • Zapojením sa do ELITE CHALLENGE 2020 súťaže súťažiaci súhlasí s týmito podmienkami.
 • Súťaže sa môže zúčastniť každý súťažiaci iba RAZ.

III. Pravidlá Súťaže

 • Súťaž bude prebiehať v období od 5. októbra do 30. novembra 2020.
 • Súťažiť sa bude v  troch kategóriách: muži, ženy a masters (muži a ženy vo veku 45 rokov a viac).
 • Do súťaže bude zaradený každý, kto spĺňa podmienky podľa čl. II. a III. týchto Pravidiel a riadne vyplnil potvrdenie o zodpovednosti pred začatím súťaže.
 • Súťažiaci budú pretekať na trenažéroch vo vybraných predajniach a miestach v zmysle týchto Pravidiel.
 • Vzhľadom na situáciu v súvislosti s pandémiou SARS-CoV-2, musí každý súťažiaci pretekať v ochrannom štíte a v rukaviciach alebo si pred súťažením vydezinfikovať ruky.
 • Vo vybraných predajniach a miestach sa bude súťažiť na nasledovných trenažéroch: DIRETO XR (najnovší model), podložky training mat, stojanu POSA a adaptéra.
 • Trať súťaže je vybratá organizátorom a je vo všetkých Elite Challenge miestach identická.
 • Súťaž prebieha na týchto vybraných miestach:

 

 • LINUS, s.r.o. – Trnava,
 • BIKE PEAK, s.r.o. – Oslany,
 • DOLOMITY BIKE – Nitra
 • Schwabik, s.r.o. - Spišská Nová Ves,
 • DAHA s.r.o. – Košice,
 • Ing. Ján Sládek VELOSPRINT – Žilina
 • iThings, s.r.o. (xmobil.sk) - Bratislava
 • LBIKE-CYKLOCENTRUM, s.r.o. - Košice
 •  ŠPORT SERVIS KLUB, s.r.o. - Považská Bystrica

 

 • Účastník súťaže je povinný poskytnúť organizátorovi súťaže len pravdivé osobné údaje. Organizátor súťaže má právo preveriť pravdivosť poskytnutých údajov. V prípade, ak účastník súťaže poskytne podklady alebo údaje nezodpovedajúce skutočnosti, bude zo súťaže vylúčený a voči organizátorovi súťaže zodpovedá za škodu spôsobenú nepravdivosťou poskytnutých údajov.
 • Vyhodnotenie súťaže a žrebovanie, prebehne nasledujúci deň po ukončení súťaže.
 • Výhercom sa stáva súťažiaci, ktorý zajazdil najrýchlejší čas v danej kategórii (ženy, muži, masters) alebo bol v rámci všetkých zapojených súťažiacich náhodne vyžrebovaný a stanovenou formou poskytol údaje potrebné na riadnu a nezameniteľnú identifikáciu svojej osoby na účely realizácie práv a povinností podľa týchto všeobecných podmienok, a bol zároveň za výhercu podľa pravidiel súťaže vyhlásený.

IV. Výhry a spôsob odovzdávania výhier
Výhry pre výhercov súťaže sú nasledovné:
1) najrýchlejší muž zo všetkých zapojených predajní (výhra interaktívny trenažér SUITO, 0191001)
2) najrýchlejšia žena zo všetkých zapojených predajní (výhra interaktívny trenažér SUITO, 0191001)
3) najrýchlejší masters (ženy aj muži vo veku 45 rokov a viac)  zo všetkých zapojených predajní (výhra interaktívny trenažér SUITO, 0191001)
4) náhodne vylosovaní výhercovia z celkového počtu súťažiacich: 1. miesto DIRETO XR, (interaktívny trenažér, 0171010) 2. miesto SUITO (interaktívny trenažér, 0191001)
 a 3. miesto TUO (interaktívny trenažér, 0192001)

 • Výhru v súťaži si môže po dohode vyzdvihnúť výherca osobne v prevádzke organizátora súťaže (PAUL LANGE OSLANY s. r. o., Mierová 854/37, 972 47 Oslany) alebo bude výhra zaslaná do konkrétnej predajne, kde si ju výherca vyzdvihne osobne.
 • Výherca je povinný vyzdvihnúť si výhru najneskôr do troch týždňov odo dňa vyhlásenia výhry. Ak tak neurobí, stráca na výhru nárok a výhra prepadá.
 • V prípade, ak sa výhercovi nepodarí výhru odovzdať vopred dohodnutým spôsobom do troch týždňov od dátumu zverejnenia výsledkov súťaže, zaniká nárok výhercu na túto výhru.
 • V prípade výhry bude výherca/výhercovia kontaktovaní organizátorom súťaže na výhercom uvedenú emailovú adresu, prípadne telefónny kontakt v lehote maximálne 7 kalendárnych dní od zverejnenia výsledkov súťaže. Ak sa organizátorovi nepodarí výhercu konkrétnej súťaže zastihnúť do 7 dní od prvého pokusu, výhra prechádza na súťažiaceho na druhom, respektíve treťom a prípadne ďalšom mieste. Mená výhercov súťaže budú zverejnené na komunikačných kanáloch a prípadne internetových stránkach organizátora.
 • Ak výherca/výhercovia neprejavia súhlas s nadobudnutím ceny, vzdajú sa ceny, odoprú súhlas s jej nadobudnutím, resp. nesplnia inú podmienku podľa týchto podmienok a pravidiel súťaže, ďalším výhercom sa po splnení všetkých stanovených podmienok a pravidiel stáva osoba vyžrebovaná zo súťažiacich, ak splní všetky podmienky podľa týchto podmienok alebo pravidiel súťaže.
 • Prevzatím ceny preberá výherca plnú zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by jemu alebo tretím osobám mohli použitím výhry vzniknúť. Organizátori súťaže v žiadnom prípade nezodpovedajú za žiadne škody spôsobené výhercom alebo tretím osobám vecami pochádzajúcimi z výhry alebo za škody, ktoré vznikli v súvislosti s použitím predmetných výhier.
 • Ak účastník súťaže poruší akúkoľvek časť týchto podmienok súťaží alebo podmienok súťaže, stráca nárok na výhru a bude zo súťaže vylúčený. Taktiež, ak súťažiaci koná v rozpore s dobrými mravmi (napr. poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním a pod.) alebo inak ovplyvnil riadny priebeh súťaže a výsledky súťaže, stráca nárok na výhru a bude zo súťaže vylúčený.
 • Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu jednotlivých výhier.
 • Za výhru nie je možné požadovať finančnú náhradu. Na výhru neexistuje právny nárok, nárok na výhru nemožno previesť na inú osobu a hodnotu výhry nie je možné vyplatiť v hotovosti alebo iným náhradným plnením podľa požiadavky účastníka súťaže.
 • Výherca zodpovedá za zdanenie výhry v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne  vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené samotným výhercom.

V. Vyhlásenie a súhlas so spracúvaním osobných údajov

 • Spracúvanie a ochrana osobných údajov sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).
 • Prevádzkovateľom v zmysle nariadenia GDPR sú spoločnosti ELITE Srl, via Fornaci 4, 35014 Fontaniva, Padova, Taliansko a PAUL LANGE OSLANY s. r. o., Mierová 854/37, 972 47 Oslany, IČO: 36306975, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 11365/R.
 • Svojou účasťou v súťaži dáva účastník organizátorovi svoj dobrovoľný výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu najmä meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo za účelom:
 • Identifikácie účastníka súťaže;
 • realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení.
 • Prípadné odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia oznámenia organizátorovi a má za následok vylúčenie účastníka z ďalšej účasti v danej súťaži vrátane straty nároku na odovzdanie výhry, ak sa tak stane pred jej prevzatím.
 • Účasťou v súťaži dáva účastník súhlas s tým, že jeho meno, priezvisko, fotografie a slovné prejavy môžu byť použité na účely propagácie organizátora súťaže vrátane zasielania obchodných oznámení (napr. newsletterov) a organizátor môže bezodplatne použiť slovné prejavy, audio alebo video nahrávky a fotografie účastníka v súvislosti s usporiadaním a vyhodnotením súťaže a odovzdaním ceny, a to na obdobie 3 rokov od začiatku súťaže.
 • Osobné údaje spracúvané na účely organizácie súťaží sú uchovávané po dobu trvania súťaže, dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov, dobu stanovenú osobitným predpisom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, prípadne do odvolania poskytnutého súhlasu dotknutou osobou.
 • V súvislosti s ochranou osobných údajov majú súťažiaci (dotknuté osoby) nasledovné práva:
 • právo na informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby;
 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby;
 • na opravu osobných údajov alebo doplnenie neúplných osobných údajov;
 • na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov;
 • namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov;
 • kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase poskytnutom pred jeho odvolaním;
 • právo na to, aby sa na dotknuté osoby nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa týkajú dotknutej osoby alebo dotknutú osobu podobne významne ovplyvňujú;
 • podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 • Svoje práva v súvislosti s ochranou osobných údajov si dotknuté osoby môžu uplatniť prostredníctvom e-mailu: gdpr@paul-lange.sk alebo písomne na adresu sídla prevádzkovateľa.
 • Odmietnutím poskytnutia osobných údajov alebo odvolaním súhlasu so spracúvaním osobných údajov, organizátor súťaže nie je schopný výhercovi riadne výhru odovzdať.
 • Ak súťažiaci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, súhlas poskytuje jeho zákonný zástupca.
 • Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v podmienkach organizátora súťaže sú uvedené na adrese https://www.paullange.sk/ochrana-osobnych-udajov.

VI. Osobitné ustanovenia

 • Organizátori si vyhradzujú právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním súťaže, a to vrátane jej prerušenia, odvolania, doby platnosti alebo úpravy jej pravidiel vrátane práva nahradiť deklarovanú výhru inou cenou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty.
 • Organizátori si vyhradzujú  pre prípad podozrenia  z porušovania týchto podmienok súťaží, najmä pre  prípad získavania  výhier v rozpore so  všeobecnými  a osobitnými podmienkami  a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod  súťaže, právo súťažiacemu odmietnuť možnosť účasti v súťaži a právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.
 • Organizátori súťaže si vyhradzujú právo pravidlá súťaže kedykoľvek zmeniť, súťaž skrátiť, predĺžiť, odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť. Zmenu podmienok/pravidiel súťaže organizátor vhodným spôsobom zverejní.
 • Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určili organizátori a namiesto výhier nie je možné požadovať peňažné plnenie.
 • Organizátori súťaže nenesú zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Súťažiaci berú na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné vymáhať.
 • V prípade, že výhercom sa stane osoba, ktorá nie je plnoletá alebo nie je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi alebo opatrovníkovi.
 • Účasť na súťažiach je dobrovoľná a účastník súťaží svojou účasťou vyjadruje svoj súhlas s jej podmienkami a pravidlami.
 • Organizátori prehlasujú, že nie sú zodpovední za prípadné chyby spôsobené pri prenose elektronických správ.

VII. Záverečné ustanovenia

 • Organizátori súťaže si vyhradzujú právo na jednostrannú úpravu alebo zmenu podmienok súťaží a zaväzujú sa v dostatočnom predstihu informovať o takýchto zmenách účastníkov súťaže. Tieto podmienky súťaže vstupujú do platnosti 5.10.2020.
 • Kde si môžete uplatniť vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov?
 • Svoje práva v súvislosti s ochranou osobných údajov si môžete uplatniť prostredníctvom e-mailu: gdpr@paul-lange.sk alebo písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa: PAUL LANGE OSLANY, s.r.o., Mierová 854/37, 972 47 Oslany. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.